ICT Development Bulgaria
 
  BG   EN  
 
     
     
Telecentre Europe
 
  Get Online Week 2013 / СЕДМИЦА НА ИНТЕРНЕТ 2013
Кампанията „Седмица на Интернет 2013” (GET ONLINE WEEK 2013) се организира от „Телецентрове Европа“ (Telecentre Europe AISBL), неправителствена организация, представляваща 37 мрежи от центрове в 27 европейски страни и се поддържа в тази инициатива от Get Online Week Alliance - група, състояща се от Accenture, Liberty Global и Microsoft. При провеждането на GET ONLINE WEEK 2013 в различните държави, националните партньори на кампанията ще обединят множеството от заинтересовани страни в коалиции с местните власти, ИКТ индустрията, училищата, университетите и ще работят активно за популяризиране на Информационно - комуникационните технологии сред гражданите и млади хора.

Get Online Week 2013 / 
СЕДМИЦА НА ИНТЕРНЕТ 2013 Кампанията „Седмица на Интернет 2013” (GET ONLINE WEEK 2013) се организира от „Телецентрове Европа“ (Telecentre Europe AISBL), неправителствена организация, представляваща 37 мрежи от центрове в 27 европейски страни и се поддържа в тази инициатива от Get Online Week Alliance - група, състояща се от Accenture, Liberty Global и Microsoft. При провеждането на GET ONLINE WEEK 2013 в различните държави, националните партньори на кампанията ще обединят множеството от заинтересовани страни в коалиции с местните власти, ИКТ индустрията, училищата, университетите и ще работят активно за популяризиране на Информационно-комуникационните технологии сред гражданите и млади хора.

„Седмица на Интернет 2013“ (GET ONLINE WEEK 2013) ще обхване около 10 000 европейските ИКТ центрове за обучение (известни още като Телецентрове), обществени центрове като библиотеки, читалища, неправителствени организации, училища и общински организации, разположени както в градски, така и в селски райони. Националните партньори на кампанията от почти 30 страни в Европа са обединили усилия и ще популяризират използването на иновативни инструменти за трудова заетост, за да бъдат насочени повече европейски граждани към компютърните квалификации. През тези седем дни безработните и младите хора ще имат възможност да се запознаят с бизнес-ориентирани квалификации и ще бъдат информирани относно различни схеми за сертифициране, които могат да удостоверят техните придобити компютърни умения в неформални образователни институции.

Всеки, който желае, може напълно безплатно да участва в тази инициатива и да провери своите компютърни умения с приложеният сертификационен тест! Процедурата обхваща влизане в системата чрез вход от бутона-банер на сайта, попълване на анонимна анкета и продължаване към теста, което става автоматично при избиране на отговор „НЕ“ от последният въпрос!

Национален координатор е Сдружение „ИКТ Развитие България“ с партньори на инициативата „Седмица на Интернет 2013” в България (GET ONLINE WEEK 2013) Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" (ЕСМИС) към МТИТС, Сдружение „Българска библиотечно-информационна асоциация” (ББИА) и Програма "Глоб@лни библиотеки - България".


Date from 18 March 2013 to 24 March 2013
http://www.getonlineweek.eu/about/gow2013/
 
  News
Get Online Week 2013 / СЕДМИЦА НА ИНТЕРНЕТ 2013
Date from 18 March 2013 to 24 March 2013
The MW-sonet team meets again in Szeged
Place Szeged
Date from 26 09 2010 to 29 09 2010
Second VET4e-i meeting focuses on shaping the profile of a new European profession – the e-facilitator
Place Paris, France
Date from 29 April 2010 to 30 April 2010
 
 
© ICTD, All Rights Reserved
  Home | ICTD | Mission | Projects | VET | Partners | News | Contacts | Sitemap  
 
Created by